Yazı Detayı
18 Aralık 2014 - Perşembe 20:26
 
UMRE NEDİR ?
Mustafa OKULLU
 
 

Umre, sözlükte ziyaret etmek, evi imar etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, uzun ömürlü olmaki, malı çok olmak ve Allah'a kulluk etmek anlamındaki a-m-r kökünden türemiştir. (hac ilmihali DİB sayfa 193) dini anlamda umre ise belli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek kabe'yi tavaf etmek tavaf namazı kılmak Safa ile Merve arasında Say etmek ve tras olup ihramdan çıkarak yerine getirilen ibadet demektir.

Hacdan Arafat Müzdelife vakfeleri ile kurban kesme ve şeytan taşlamanın bulunmamasıdır. Umreye küçük hac da denir. Ömürde bir defa yapmak sünnetir.(Hanefi ve Maliki mezhebine göre) BAzı âlimler farz olduğunu da söylemişlerdir.(Şafii ve Hanbelî mezhebine göre)

Umrenin iki farzı vardır.

İhram ve tavaf.

Umre'nin Vacipleri

Saydan sonra traş olup ihramdan çıkmaktır.

Her zaman umre yapılabilir. Arefe günü sabahından Kurban bayramının 4. günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüşür.

Umre'nin sünnetleri

Umre niyetini dil ile sesli yapmak sünnettir. Telbiyeyi (Lebbeyk) namazdan sonra yapmak da sünnettir ve bunu her fırsatta erkeklerin yüksek sesle hanımların ise kendileri duyabilecek şekilde söylemeleri sünnettir.

Umreye niyet edileceği sırada gusletmek sünnettir.

İki rekât ihram namazı kılmak sünnettir.


İhramın sünnetleri


1 ihrama girmeden önce gerekiyorsa koltuk altı ve etekaltını traş etmek, tırnakları kesmek

2 ihramdan önce temizlik maksadı ile gusul abdesti almak

3 Gusul etme imkânı yoksa abdest alınması yeterlidir.

Nifaz ve hayız halinde olan kadınlarda gusleder, ihrama girer ve umreye niyet ederler.

Erkeklerin iç çamaşırları çorap takke ve ayakkabılarını çıkararak iki parçadan oluşan ihramı giymesi

Hanımlar normal elbiseleri ile başörtü ve ayakkabıları ile ihrama girerler. ancak yüzlerini ihramlı oldukları müddetçe yüzlerini örtmezler :::

Erkekler  arkası ve önü açık terli giyerler, kemer takabilirler, saat telefon gözlük yüzük sırt çantası ve şemsiye kullanmalarında bir mahsur yoktur.

ihramdan önce vücuda güzel koku sürmek sevaptır.

İhrama girdikten sonra bedende koku kalması ihrama zarar vermez.

İhrama girdikten sonra keraat vakti değilse iki rekat ihram namazı kılmak.

Bu namazın ilk rekatında bilenler Fatiha'dan sonra Kafirun, bilmeyenler herhangi bir sure

ikinci rekatta ihlas surelerini okumaları sevaptır.

UMRENİN BOZULMASI

Umrenin fazileti Kuran'ı kerimde "hacı ve umreyi Allah için tamamlayın." Bakara 196

Sevgili peygamberimiz "umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler." Müslüm. Hac 437(hadis no 1349)


Sevgili peygamberimiz kadınların cihadı ile ilgili soru soran Hz Ayşe (r.a)'ya hanımlarının cihadının hac ve umre olduğunu buyurmuştur.(İbni mace menasik, 8,II,968)

Bir hadiste ise umrenin küçük hac olduğunu bildirmektedir. Muğni VI 14

Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı ile ilgili olarak da peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır. “Ramazan'da yapılyan umrenin sevabı Haccın sevabına denktir" ibni mace menasik 45(hadis no 2991)

Baskasının yerine umre yapmak. Sevgili peygamberimiz sahabeden ebu rezin el ukeyli'nin babasının ihtiyar olmasından dolayı hac ve umre yolculuğu yapmaya gücü yetmediğini bununla ilgili ne yapabileceğini sorması üzerine sevgili peygamberimiz s.a.v. "babanın yerine sen hac ve umre görevi yap. buyurmuştur." Ebu davud, menasik, 26, II, 402; İbni mace, Menasik 10,II,970


Umrenin şartları

Bir müslümana umrenin sünnet ya da farz olması için, müslüman; akıllı blu çağına ermiş, hür, maddi gücünün yeterli olması sağlıklı olması yol emniyetinin bulunması kadının can mal ve namus güvenliğinin sağlanmış olması lazımdır. (Muğni,VI,13)

İhram nedir?


İhram, hac veya umre niyetliyle diğer zamanlarda helal olan bir kısım fiil ve davranışları, belirli bir süre için, kişinin kendisine haram kılmasıdır. İhrama girmek “niyet ve telbiye” ile başlar. İhrama giren kişinin ihramlı bulunduğu sürece yapması yasak olan fiil ve davranışları şöyle sıralayabiliriz.


Giyim eşyalarından dikilmiş veya örülmüş şeyler giymek

Erkekler için; başını takke bere veya sarık gibi giyim eşyalarıyla örtmek

Erkekler için; topukları kapalı ayakkabı, eldiven ya da çorap giymesi

Kadınlar için; ihramlıyken yüzlerini örtmeleri

Tırnak kesmek

Saç ya da sakal traşı olmak

Vücudun diğer bölgelerindeki kılları koparmak, yolmak ya da traş etmek

Saç, sakal ya da bıyıkları her türlü sıvı ile yağlamak ya da kremlemek

Herhangi bir vücut uzvunu kınalamak

Cinsi ilişki ve bu ilişkiye yol açan davranışlarda bulunmak

Karada yaşayan av hayvanlarını avlamak ve bunlara zarar vermek

Başkaları ile kavga etmek, kırıcı davranmak ya da tartışmak

Umre nedir?

Umre, sözlük anlamıyla ziyaret demektir. Dini anlamda ise Kâbe’yi hususi olarak ziyaret etmektir.


Umre’nin hükmü

Müslüman Hanım ve erkeğin ömrünce bir defa umre yapması Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnettir. (İbni rüşd I,395)


Şafi ve Hanbelî mezhebine göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır. (Muğni, VI, 6)

Umre ne zaman yapılır?

Umre yapmak için belirli bir vakit yoktur ancak Arefe günü sabahından Kurban bayramının dördüncü günün akşamına kadar olan beş gün müstesna ister hac aylarında isterse senenin burada belirtilen aralık hariç bütün günlerinde umre yapılabilir.

Umrenin rüknü

Umrenin rüknü Kâbe’yi tavaf etmektir. Umre, ibadet olarak ihramlı Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arası say yapmak ve traş olmaktır.

Umrenin vacipleri

Safa ile Merve arası say etmek

Traş olmak ya da saçlarını kısaltmak.

Umrenin şartları

İhrama mikat denilen yerlerden birinden girmek

İhramlıya yasak olan şeyleri terketmek

Tavafta abdestli olmak ve avret yerleri örtmek

Hacerel esvet’ten başlayıp Beytullah’ı sola alarak tavaf etmek.

Tavafı hatim bölgesinin dışında yapmak

Her tavaf bitiminde iki rekat tavaf namazı kılmak

Umrenin bozulması

Umrenin şartı olan tavafın en az 4 şavtını yapmazsa umre bozulur ve yenilenmesi gerekir.

Bir kişi tavaf ve say yapıp traş olmadan ihramlı iken eşi ile münasebete girerse umre bozulur.

Umresi bozulan kimsenin bu umreyi kaza etmesi vaciptir. Kaza etmezse bir koyun kurban etmek vacip olur.

İhram nedir?

İhram, hac veya umre niyetliyle diğer zamanlarda helal olan bir kısım fiil ve davranışları, belirli bir süre için, kişinin kendisine haram kılmasıdır. İhrama girmek “niyet ve telbiye” ile başlar. İhrama giren kişinin ihramlı bulunduğu sürece yapması yasak olan fiil ve davranışları şöyle sıralayabiliriz.


Giyim eşyalarından dikilmiş veya örülmüş şeyler giymek

Erkekler için; başını takke bere veya sarık gibi giyim eşyalarıyla örtmek

Erkekler için; topukları kapalı ayakkabı, eldiven ya da çorap giymesi

Kadınlar için; ihramlıyken yüzlerini örtmeleri

Tırnak kesmek

Saç ya da sakal traşı olmak

Vücudun diğer bölgelerindeki kılları koparmak, yolmak ya da traş etmek

Saç, sakal ya da bıyıkları her türlü sıvı ile yağlamak ya da kremlemek

Herhangi bir vücut uzvunu kınalamak

Cinsi ilişki ve bu ilişkiye yol açan davranışlarda bulunmak

Karada yaşayan av hayvanlarını avlamak ve bunlara zarar vermek

Başkaları ile kavga etmek, kırıcı davranmak ya da tartışmak

Umre nedir?

Umre, sözlük anlamıyla ziyaret demektir. Dini anlamda ise Kâbe’yi hususi olarak ziyaret etmektir.


Umre’nin hükmü

Müslüman Hanım ve erkeğin ömrünce bir defa umre yapması Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnettir. (İbni rüşd I,395)


Şafi ve Hanbelî mezhebine göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır. (Muğni, VI, 6)


Umre ne zaman yapılır?

Umre yapmak için belirli bir vakit yoktur ancak Arefe günü sabahından Kurban bayramının dördüncü günün akşamına kadar olan beş gün müstesna ister hac aylarında isterse senenin burada belirtilen aralık hariç bütün günlerinde umre yapılabilir.

Umrenin rüknü

Umrenin rüknü Kabe’yi tavaf etmektir. Umre, ibadet olarak ihramlı Kabe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arası say yapmak ve traş olmaktır.


Umrenin vacipleri

Safa ile Merve arası say etmek

Traş olmak ya da saçlarını kısaltmak.

Umrenin şartları

İhrama mikat denilen yerlerden birinden girmek

İhramlıya yasak olan şeyleri terketmek

Tavafta abdestli olmak ve avret yerleri örtmek

Hacerel esvet’ten başlayıp Beytullah’ı sola alarak tavaf etmek.

Tavafı hatim bölgesinin dışında yapmak

Her tavaf bitiminde iki rekat tavaf namazı kılmak


Umrenin bozulması

Umrenin şartı olan tavafın en az 4 şavtını yapmazsa umre bozulur ve yenilenmesi gerekir.

Bir kişi tavaf ve say yapıp traş olmadan ihramlı iken eşi ile münasebete girerse umre bozulur.

Umresi bozulan kimsenin bu umreyi kaza etmesi vaciptir. Kaza etmezse bir koyun kurban etmek vacip olur.

 
Etiketler: UMRE, NEDİR,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Ağustos 2019
İYİLİK YAPMANIN FAZİLETİ
23 Mayıs 2019
ALLAH'TAN İSTEME
21 Mayıs 2019
TEHLİKELİ SÖZLER
18 Mayıs 2019
ALLAH 'A İMAN
16 Mayıs 2019
ZEKAT VERİLECEK MALLAR
15 Mayıs 2019
ZEKÂT NEDİR
14 Mayıs 2019
TÖVBE VE İSTİĞFAR
13 Mayıs 2019
SORULAR CEVAPLAR
09 Mayıs 2019
ORUÇLA İLGİLİ GENEL MESELELER
08 Mayıs 2019
ORUC-KAZA-KEFARET
07 Mayıs 2019
ORUÇ ÇEŞİTLERİ
11 Ağustos 2018
BORÇLANARAK HACCA GİTMEK DOĞRU MUDUR?
12 Haziran 2018
ÖFKE
11 Haziran 2018
İSLAM'DA İYİLİK
10 Haziran 2018
KADİR GECESİ
07 Haziran 2018
ALLAH'IN İPİNE SARILMAK
05 Haziran 2018
GİYBET EDELİM Mİ
04 Haziran 2018
ALLAH 'A İNANMAK
03 Haziran 2018
ALLAH TAN İSTEME
31 Mayıs 2018
MÜ'MİNLERİN ÖZELLİKLERİ
30 Mayıs 2018
TEHLİKELİ SÖZLER
29 Mayıs 2018
HACCI İFRADIN YAPILIŞI
28 Mayıs 2018
ALLAH 'A İMAN
27 Mayıs 2018
ZEKAT VERİLECEK MALLAR
25 Mayıs 2018
ZEKAT NEDİR?
23 Mayıs 2018
TÖVBE VE İSTİĞFAR
23 Mayıs 2018
SORULAR CEVAPLAR
21 Mayıs 2018
ORUÇLA İLGİLİ SORULAR
20 Mayıs 2018
ORUÇLA İLGİLİ GENEL MESELELER
17 Mayıs 2018
ORUÇ-KAZA-KEFARET
16 Mayıs 2018
ORUÇ ÇEŞİTLERİ
15 Mayıs 2018
RAMAZAN A GİRERKEN
30 Nisan 2018
BERAT KANDİLİ NEDİR ?
26 Nisan 2018
ŞABAN AYININ FAZİLETİ
02 Mart 2018
İHSAN NE DEMEKTİR ?
15 Şubat 2018
İSLAM DA MÜZİK
08 Şubat 2018
Münafıklık nedir?
05 Ocak 2018
KABİR VE TÜRBE ZİYARETİ
30 Aralık 2017
MEKKE'NİN FETHİ 1 OCAK 680
03 Kasım 2017
İSLAMDA NİYETİN ÖNEMİ
20 Ekim 2017
İSLAM'DA İYİLİK
06 Ekim 2017
ÖFKE
29 Eylül 2017
MUHARREM AYI
25 Ağustos 2017
KURBAN VE KURBAN BAYRAMI
11 Ağustos 2017
HACC-I İFRÂD
04 Ağustos 2017
HACC-I TEMETTÜ
28 Temmuz 2017
HACI ADAYLARINA TAVSİYELER
21 Temmuz 2017
HACI ADAYLARINA TİBBİ TAVSİYELER
22 Haziran 2017
KASR VE CEM
21 Haziran 2017
MELEKLERE İMAN
20 Haziran 2017
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
19 Haziran 2017
ALLAH ‘A İMAN
16 Haziran 2017
NAMAZIN FARZLARI
14 Haziran 2017
HZ.YAKUB'UN GÖZLERİ NASIL AÇILDI
13 Haziran 2017
Ramazan'la ilgili en çok merak edilenler
12 Haziran 2017
HARAMI HELAL YAPMA
09 Haziran 2017
ORUCU BOZAN ŞEYLER
08 Haziran 2017
NAMAZLA İLGİLİ ÜÇ ALTIN KELİME
07 Haziran 2017
SORULAR CEVAPLAR
06 Haziran 2017
ZEKAT VERİLECEK MALLAR
02 Haziran 2017
TÖVBE VE İSTİĞFAR
01 Haziran 2017
ORUÇ-KAZA-KEFARET
31 Mayıs 2017
ORUÇLA İLGİLİ SORULAR
30 Mayıs 2017
ORUÇLA İLGİLİ GENEL MESELELER
28 Mayıs 2017
RAMAZAN A GİRERKEN
26 Mayıs 2017
Ramazana Hazırlık
19 Mayıs 2017
İBRETLİ HİKAYELER
12 Mayıs 2017
KADIN VE ERKEKTE İFFET
05 Mayıs 2017
ÜÇ AYLARDAN ŞABAN AYININ FAZİLETİ
07 Nisan 2017
SEVABA VESİLE OLAN SÖZ VE FİİLLER
29 Mart 2017
ÜÇ AYLAR
17 Mart 2017
HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI KIRAN )
24 Şubat 2017
ALLAH 'A İMAN
17 Şubat 2017
DİNDE ZORLAMA YOKTUR
09 Şubat 2017
Kadının İslâm'daki yeri nedir?
03 Şubat 2017
ALLAH'A İTAAT ETMEK
06 Ocak 2017
DÜNYA HAYATI
30 Aralık 2016
ŞEFAAT NEDİR, KİMLERE ŞEFAAT EDİLİR
23 Aralık 2016
ŞEFAAT NEDİR, KİMLERE ŞEFAAT EDİLİR
08 Aralık 2016
GUSÜL(BOY) ABDESTİ
02 Aralık 2016
SİHHAT VE HASTALIK
25 Kasım 2016
YARDIMLAŞMAK PAYLAŞMAK
11 Kasım 2016
TESLİMİYET
28 Ekim 2016
HAYAT VE ÖLÜM !
22 Ekim 2016
İSLAM’DA BİRLİK VE DAYANIŞMA
10 Ekim 2016
ADALET VE ADİL OLMAK !
29 Eylül 2016
MA’RİFET NEDİR
24 Eylül 2016
MERHAMET
09 Eylül 2016
Kurban Bayramı
19 Ağustos 2016
HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI KIRAN )
28 Haziran 2016
KİMLERE ZEKÂT VERİLMEZ?
23 Haziran 2016
TERÂVÎH NAMAZI
21 Haziran 2016
13-HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI KIRAN )
20 Haziran 2016
11-HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI İFRAD )
20 Haziran 2016
KUR’AN-I KERİM DE ZEKATLA İLGİLİ AYETLER
15 Haziran 2016
-RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ 5 SORU 5 CEVAP
12 Haziran 2016
ORUÇLA İLGİLİ SORULAR CEVAPLAR
08 Haziran 2016
RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
08 Haziran 2016
RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
08 Haziran 2016
HİCRİ TAKVİM BİRLİĞİ'NDE ALINAN KARARLAR
02 Haziran 2016
RAMAZANA GİRERKEN RAMAZANI KARŞILARKEN
19 Mayıs 2016
İSLAM DA GÜVEN
15 Mayıs 2016
İSLAMDA ADALET
06 Mayıs 2016
İSLAMDA ADALET
03 Mayıs 2016
HZ.İBRRAHİM HALİLÜLLAH
21 Nisan 2016
Hz.İBRAHİM İN HAYATI
07 Nisan 2016
MEKKE-İ MÜKERREME TARİHİ
01 Nisan 2016
MEDÎNE-İ MÜNEVVERE
17 Mart 2016
CÖMERTLİK
10 Mart 2016
ŞEFAAT NEDİR, KİMLERE ŞEFAAT EDİLİR
04 Mart 2016
ŞİRK NEDİR,ŞİRK ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?
25 Şubat 2016
KUR'AN VE HADİSLERDE TEMİZLİK
18 Şubat 2016
KUR'AN VE HADİSLERDE TEMİZLİK
11 Şubat 2016
GÜZEL DÜŞÜNMEK
01 Şubat 2016
SABIR
21 Ocak 2016
HAC İBADETİ
25 Aralık 2015
Hz. MUHAMMED ( s.a.v.)´in HAYATI-VEFATI
17 Aralık 2015
TEHECCÜD NAMAZI İŞRAK NAMAZI
28 Kasım 2015
İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR
26 Kasım 2015
İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR
20 Kasım 2015
BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI (Öğle namazı)
12 Kasım 2015
BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI
05 Kasım 2015
NAMAZIN İÇİNDEKİ ŞARTLAR
15 Ekim 2015
NAMAZIN FARZLARI
08 Ekim 2015
NAMAZLA İLGİLİ BİLMEDİKLERİMİZ
06 Eylül 2015
İKİNCİ AKABE BİATI MAKALE
03 Eylül 2015
HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI TEMETTU)
01 Eylül 2015
HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI İFRAD )
31 Temmuz 2015
MEKRUH NEDİR?
30 Temmuz 2015
MEKRUH NEDİR?
23 Temmuz 2015
ŞEVVAL ORUCU
20 Temmuz 2015
İBADETLERDE DEVAMLILIK
14 Temmuz 2015
FİTRE İLE İLGİLİ SORULAR CEVAPLAR
11 Temmuz 2015
Zekat Hakında Sorular Cevaplar
10 Temmuz 2015
Zekât Hakkında Sorular
08 Temmuz 2015
FİTRE VE ZEKAT KİMLERE VERİLİR ?
07 Temmuz 2015
ZEKAT HAKKINDA SORULAR !
06 Temmuz 2015
ORUÇLA İLGİLİ SORULAR CEVAPLAR
01 Temmuz 2015
RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ 5 SORU 5 CEVAP
30 Haziran 2015
RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ 5 SORU 5 CEVAP
24 Haziran 2015
RAMAZANIN KAZANDIRDIKLARI
22 Haziran 2015
TERAVİH NAMAZI
22 Haziran 2015
RAMAZAN'IN GETİRDİKLERİ
04 Haziran 2015
HACCI ANLAMAK-1
01 Haziran 2015
POZİTİF DÜŞÜNMEK !
15 Mayıs 2015
MİRAÇ KANDİLİ
19 Nisan 2015
ÜÇ AYLAR
09 Nisan 2015
SORUMLULUK DUYGUSU
02 Nisan 2015
SORULAR CEVAPLAR
19 Mart 2015
İSLAMDA ÇALIŞMAK
12 Mart 2015
HAC NEDİR ?
26 Şubat 2015
TİCARET AHLAKI ve ADALET
21 Şubat 2015
İDAM OLMALI MI?
05 Şubat 2015
LAİLAHE İLLALLAH DEMEKLE CENNETE GİRİLMEZ !
29 Ocak 2015
İNSAN OLMAK
22 Ocak 2015
YASİN SADECE ÖLÜLERE OKUNMAZ
08 Ocak 2015
AHİRETE İMAN
01 Ocak 2015
YENİ BİR YILA GİRERKEN
04 Aralık 2014
TAKVA NEDİR?
27 Kasım 2014
UMRE NEDİR ?
14 Kasım 2014
UMRE'YE GİDECEKLERE TAVSİYELER !
30 Ekim 2014
PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLAKI
24 Ekim 2014
KUR’ANI KERİMDE SABIR
16 Ekim 2014
KUR’AN A GÖRE YAŞAMAK
09 Ekim 2014
HACILIK ÜNVANI
03 Ekim 2014
AREFE VE KURBAN BAYRAMI !
25 Eylül 2014
MERAKLISINA İKİLİ ÖGÜTLER
18 Eylül 2014
KURBAN BAYRAMI !
08 Eylül 2014
MEDİNE DEN MERHABA
28 Ağustos 2014
ALLAH A VE RESULUNE İTAAT ETMEK
17 Temmuz 2014
DÖRT KİTABIN DÖRDÜ HAKMIDIR?DÖRT KİTABIN DÖRDÜ HAKMIDIR?
03 Temmuz 2014
Orucu Bozan Ve Bozmayan Şeyler
26 Haziran 2014
RAMAZAN A GİRERKEN
19 Haziran 2014
HARAMI HELAL YAPMA
12 Haziran 2014
ÜMİT VE UMUT
12 Haziran 2014
BERAT KANDİLİ NEDİR ?
05 Haziran 2014
MÜSLÜMANCA
29 Mayıs 2014
İKİ YÜZLÜLÜK
28 Mayıs 2014
DEĞER BİÇMEK Mİ DEĞER BİLMEK Mİ ?
25 Mayıs 2014
MİRAC KANDİLİ
14 Mayıs 2014
TEDBİRLİ OLMAK
08 Mayıs 2014
ÇEVRE TEMİZLİĞİ
01 Mayıs 2014
ÜÇ AYLAR
24 Nisan 2014
DIŞ GÖRÜNÜŞ ALDATABİLİR
17 Nisan 2014
VASİYETİN HÜKMÜ VE ÇEŞİTLERİ
10 Nisan 2014
HACLA İLGİLİ SORULAR
03 Nisan 2014
TEHLİKELİ SÖZLER
27 Mart 2014
YALAN VE İFTİRA
20 Şubat 2014
İMTİHAN DÜNYASI
14 Şubat 2014
İSLAM AHLAKI
16 Ocak 2014
HZ.YAKUB’UN GÖZLERİ NASIL AÇILDI
12 Ocak 2014
HZ. YAKUB’UN YUSUF’UN KOKUSUNU ALMASI
02 Ocak 2014
YUSUF AS. IN ÖZ KARDEŞİ BÜNYAMİN İLE BULUŞMASI
26 Aralık 2013
KÖLELİKTEN SULTANLIĞA HZ.YUSUF A.S.
19 Aralık 2013
HZ. YUSUF A.S. IN RÜYALARI YORUMLAMASI
12 Aralık 2013
HZ. YUSUF’UN ZİNDANA ATILMASI
05 Aralık 2013
YUSUF PEYĞAMBERİN AĞIR İMTİHANI
29 Kasım 2013
HZ.YUSUF VE KUYUYA ATILMA İMTİHANI
21 Kasım 2013
HZ.YUSUF VE İMTİHAN
14 Kasım 2013
TÖVBE VE İSTİĞFAR
07 Kasım 2013
MUHARREM AYI VE AŞURE
31 Ekim 2013
GİYBET EDELİM Mİ?
10 Ekim 2013
KURBANIN TARİHÇESİ
03 Ekim 2013
KURBANIN TARİHÇESİ
27 Eylül 2013
UHUD SAVAŞI ( 2)
20 Eylül 2013
UHUD SAVAŞI
30 Ağustos 2013
ZAFER KAZANMAK
22 Ağustos 2013
HACI ADAYLARINA TAVSİYELER
16 Ağustos 2013
ŞEVVAL ORUCU
06 Ağustos 2013
KİTAPLARA İMAN
05 Ağustos 2013
ZEKÂT NEDİR?
02 Ağustos 2013
MELEKLERE İMAN
31 Temmuz 2013
ALLAH ‘A İMAN
30 Temmuz 2013
MܒMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
29 Temmuz 2013
MܒMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
25 Temmuz 2013
NAMAZ’IN ÖNEMİ?
22 Temmuz 2013
22 Temmuz 2013
19 Temmuz 2013
18 Temmuz 2013
16 Temmuz 2013
FITIR SADAKASI
15 Temmuz 2013
ORUÇLA İLGİLİ GENEL MESELELER
Haber Yazılımı