Yazı Detayı
29 Haziran 2020 - Pazartesi 08:54
 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Av.Ece ERGÜDER
 
 

Ekonomik güçlük yaşanan dönemlerde işçi-işveren ilişkilerinde yeni çözümler arandığı bilinen bir gerçektir. Günümüzde zorlayıcı neden olan Covid – 19 sürecinde adını sıklıkla duyduğumuz kısa çalışma ödeneği esasında ekonomik kriz gibi durumlarda da işçinin işsiz kalma riskini azaltmak amacıyla işveren tarafından başvurulabilecek bir yoldur. İşveren bu başvuruyu gerekçelerini belirterek İŞKUR’a doğrudan doğruya kendisi gerçekleştirmelidir. Buna ek olarak eğer toplu iş sözleşmesi var ise durumu işçi sendikasına da bildirmelidir.

İşverenin başvurusu Bakanlıkça kabul edilir ise kısa çalışma ödeneği işçiye aylık olarak ödenmekte olup nafaka alacakları dışında haczedilemez veya başkasına devir veya temlik edilemez. Kısa çalışmadan yararlanılabilmesi için bir işçi üst sınır sayısı ya da asgari bir işçi sayısı bulunmamaktadır. İşveren tarafından yapılan başvuruda adı geçen işçilerden kısa çalışma tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanırlar. Ancak şartları sağlasa da işçi bireysel olarak kısa çalışma ödeneğine başvuramaz.

Şartları sağlayan çalışana verilecek günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının 60’lık kısmıdır. Buna ek olarak çalışanların genel sağlık sigorta primleri de ödenmeye devam eder.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olma zorunluluğu da bulunmamaktadır. İşsizlik sigortası primleri ödeyerek çalışmaları ve gerekli şartları taşımaları halinde yabancılar da bu ödenekten yararlanabilirler.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğe göre açıklanan şartlar gerçekleştiğinde “Üç ayı geçmemek üzere; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen dudurulması” şartları ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilir. Bu ödenekten yararlanma süresini altı aya uzatmaya ise Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Açıklanan şekliyle kısa çalışma ödeneği çalışanların işsizlikle karşı karşıya kalmaması adına uygulanan bir yöntem olup 7244 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile kısa çalışma ödeneği uygunluk incelemesi yapılmadan ödemeler yapılabilecektir. Konuyla ilgili soru ya da sorunlarınız için ise uzman bir hukukçuya başvurmanızı önerir iyi günler dilerim.

Av. Ece ERGÜDER

 

 
Etiketler: KISA, ÇALIŞMA, ÖDENEĞİ, HAKKINDA, MERAK, EDİLENLER, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı